English version Norwegian version
Graminor logo

Forsøkstekniker til Graminors kornforedlingsprogram

Publisert: 04.05.2018 13:19

 

Vi søker en tekniker i fast, 100% stilling til kornforedlingen. Arbeidsoppgavene er allsidige og innebærer feltarbeid relatert til forsøksfelt, laboratoriearbeid og andre praktiske oppgaver inne og ute.

Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter til hage – og jordbruksnæringen i Norge.  Selskapet har ansvar for å utvikle plantesorter tilpasset norske og nordiske vekstforhold, utprøve og representere utenlandske sorter og produsere basismateriale innenfor korn, engvekster, potet, frukt og bær. Det er 34 fast ansatte i bedriften og hovedkontoret ligger på Bjørke Forsøksgård i Hamar kommune.

Stillingen vil de første månedene være tilknyttet hveteforedlingsprogrammet, men vil senere være involvert i alle kornforedlingsprogrammene. Graminor deltar i flere forskningsprosjekter relatert til planteforedling, oppgaver tilknyttet disse prosjektene vil det være aktuelt at kandidaten deltar i.Vi søker en person med utdannelse innen fagfeltene plantefag, planteforedling eller landbruksteknikk på bachelornivå eller tilsvarende. Graminor er i gang med å ta i bruk nye teknologier i sitt foredlingsarbeid. Vi søker derfor en person som både er maskinvant og kan bruke tradisjonelt landbruksutstyr, og som har evne og vilje til å ta i bruk og utvikle digital teknologi i henhold til bedriftens behov. Kompetanse innen agronomi, plantepatologi, genetikk og laboratoriearbeid vil bli verdsatt.

Sedimentasjonstest Margit2

Av personlige egenskaper er nøyaktighet, tålmodighet og samarbeidsegenskaper viktig, i tillegg til å være praktisk anlagt. Du bør ha et hjerte for norsk landbruk og være interessert i korndyrking generelt, og gjerne plantesortsutvikling spesielt. Nødvendig opplæring i den spesielle virksomheten som kornforedling er, vil bli gitt fortløpende.Graminor kan tilby et interessant og variert arbeid med spennende faglige utviklingsmuligheter.

Vi har et godt arbeidsmiljø med en god blanding av erfarne og unge medarbeidere. Lønn etter avtale.

Ta gjerne kontakt med hveteforedler Jon Arne Dieseth, tlf. 908 39 416 eller produktsjef Hans Jacob Lund, tlf. 414 72 186 for nærmere opplysninger.

Søknadsfrist: 22.mai. Søknad med CV, attester og evt. referanser sendes til: graminor@graminor.no eller til Graminor AS, Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu.


Del på Facebook