English version Norwegian version
Graminor logo

Sommerjobb i Graminor

Publisert: 08.02.2018 11:39

Graminor har ansvar for utvikling av plantesorter til landbruket i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene. Vi holder til på Bjørke Forsøksgård i Hamar kommune.

I sommersesongen er vi avhengige av ekstrahjelp. Som sommerhjelp hos oss for du innblikk i norsk plantesortsutvikling av korn, engvekster, jordbær og potet.

De ulike vekstene har ulike arbeids-topper, og krever sesonghjelp uavhengig av hverandre. De viktigste arbeidsoppgavene gjennom sesongen er vedlikehold og etablering av nye forsøksfelt, feltnoteringer (som; innblanding av ugras, observasjon av plantesykdom, veksttidlighet), åkergåing (registreringer i forsøksfelt), høsting av felt og ellers forefallende. Godt humør og interesse for plantedyrking er nødvendige egenskaper. Vi vektlegger også nøyaktighet, og evnen til både å jobbe selvstendig og samarbeide med andre.

All nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, med interessante og varierte arbeidsoppgaver. Det aller meste av jobben vil foregå utendørs. Aldersgrense for å søke er 15 år.  Søknadsfrist 6. april, men vi hører gjerne fra deg så raskt som mulig.

Lønn i henhold til tariff, og arbeidstid er 07.30 – 15.30 (event overtid avklares i forkant).

 Spørsmål og elektronisk søknad rettes til Vivian Rognerud

per mob 412 17 537 eller epost: vivian.rognerud@graminor.no


Del på Facebook