English version Norwegian version
Graminor logo

Sortsmøte korn 2017

Publisert: 05.01.2018 13:47

Kornforedlerne i Graminor presenterte resultatene av kornforsøkene utført i 2017 av norske og utenlandske sorter av bygg, havre, vårhvete og høstkorn på et sortsmøte på Bjørke Forsøksgård i desember 2017.

Det er NIBIO, på oppdrag fra Mattilsynet, som gjennomfører de offisielle verdiprøvingene på korn. Disse resultatene blir presentert for såkornleverandørene og andre samarbeidspartnere av Graminor på et møte på Bjørke Forsøksgård i desember hvert år. Dette er et møte som årlig samler aktørene i såkornbransjen og er en viktig møteplass for å utveksle erfaringer fra årets vekstsesong. Mer utdypende informasjon om resultatene fra forsøk gjennomført i korn og andre vekster blir publisert i Jord- og Plantekultur boka til NIBIO som gis ut årlig. I tillegg til forsøksresultatene presenterte Lars Reitan en status fra forskningsprosjektet Graminor leder relatert til Fusarium og Mykotoksiner i havre. Eivind Meen fra Kimen såvarelaboratoriet ga en oversikt over status på årets såkornkvalitet og Matilda Olsson fra Lantmännen ga en status på såkornsituasjonen i Sverige etter 2017 sesongen.

 I alle forsøkene (utenom økologisk felt) er det sprøytet mot ugras og alle sorter i hvert enkelt felt gjødsles likt. I høsthvete feltene er det testet med og uten soppsprøyting. I de økologiske feltene er det ikke brukt noe mineralgjødsel eller sprøytemiddel. Vi har tatt med et utvalg av resultater (tabeller) per sort.

Sortsmote korn desember 2017
Kornforedlerne i Graminor (fra venstre foran): Margit Kim, Trond Buraas, Stein Bergersen, Lars Reitan, Jon Arne Dieseth

To-rads bygg

Graminor hadde ikke eget foredlingsprogram i to-rads bygg da selskapet ble etablert i 2002, men har hatt ansvaret for at utenlandske sorter av to-rads bygg blir testet ut for norske vekstforhold. De best egnede sortene blir testet i verdiprøvinga og deretter tilgjengelig i markedet. I 2014 startet Graminor opp et foredlingsprogram på to-rads bygg og vi håper vi vil se norske sorter på markedet i framtiden. Fairytale var den mest dyrka sorten i 2017 og er en sort med høyt avlingspotensiale. Blant relative tidlige sorter er Marigold den som gir høyest avling.  Den danske to-radssorten Thermus kommer i 2018 til å bli den mest dyrkede sorten. Thermus har god stråstyrke og god sykdomsresistens. Av sene sorter er Cosmopolitan den som gir høyest avling. Nye lovende sorter som ble sortlistet i 2017 er Melius og Vespa.

Resultater for To-rads bygg i Midt Norge, 2015 - 2017 

Sorter
Vann%
Avling
Rel
Strål
legde
Akskn
Stråkn
Hlv
Tkv
Protein
brunfl
Rcc
Dager til
 
v/høst
kg/da
avling
cm
%
%
%
kg
g
%
%
%
gulmodn.
Tyra                               
24,3
490
87
72
21
32
18
65,8
40,4
11,8
9
20
106
Iver                               
24,2
516
91
73
24
26
14
65,6
40,8
11,5
9
11
106
Helium                             
29,7
556
99
65
9
8
5
66,5
48,6
11,3
3
10
111
Marigold                           
24,2
568
101
70
26
16
22
63,9
44,9
10,7
2
10
106
Fairytale                          
30,1
564
100
70
16
4
6
65,0
41,8
10,5
3
8
113
Thermus                            
32,1
616
109
70
25
7
11
63,3
46,1
10,4
2
7
112
Arild                              
23,4
514
91
84
22
34
26
67,6
44,4
11,9
1
10
104
Melius                             
29,1
590
105
67
13
13
5
64,4
48,0
10,3
4
10
111
Vespa                              
28,8
604
107
68
13
14
7
64,8
46,4
10,9
1
8
110
Ovation                            
36,0
589
104
66
16
4
14
60,7
46,3
9,7
2
11
115
RGT Planet                         
33,5
607
108
69
11
4
3
63,2
47,5
9,8
3
9
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall felt                        
6
16
16
16
15
13
13
16
16
16
11
11
3

 

Seks-rads bygg

Edel har hatt en renessanse i år og gitt nest høyest avling på Østlandet, Edel har vært på markedet siden 2002 og har på det meste hatt over 30% markedsandel. På grunn av sjukdom har andelen krympet til 4% i 2017. Med soppbehandling og vekstregulering har Edel klart seg bra og har fortsatt tilhengere. Rødhette gjør det også veldig bra.  Rødhette har stort avlingspotensiale og sorten er sterk mot mjøldogg, har god resistens mot bygg-brunflekk, men er noe svak mot grå øyeflekk. Generelt har det vært mye legde i år, av markedssortene er det Heder som har klart seg best med tanke på legde.

Såkornleverandørene; Felleskjøpet og Strand Unikorn, ser at etterspørselen etter sene sorter som Fairytale, Thermus og Rødhette øker. Dette kan ha sammenheng med klimaendringene som fører til noe lenger vekstsesong. Det betyr også mye for etterspørselen at dette er sorter med høyt avlingspotensiale.

Resultater for Seks-rads bygg, Østlandet, 2014 - 2017

 
Hele Østlandet
Sør Øst
Nord Øst
Sorter
Vann%
Avling
Relativ
Avling
Relativ
Avling
Relativ
 
v/høsting
kg/daa
avling
kg/daa
avling
kg/daa
avling
Tiril                              
17,2
550
92
514
87
571
94
Heder                              
18,5
591
98
577
98
599
99
Edel                               
21,4
618
103
590
100
632
104
Brage
18,8
601
100
589
100
606
100
Rødhette                           
24,6
644
107
624
106
656
108
Lykke                              
22,2
630
105
615
104
638
105
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall felt                        
22
30
30
11
11
19
19

 

Havre

Norske havresorter har tatt en velfortjent god plass i markedet de siste årene . I 2017 hadde de norske havresortene 65% av markedet mot 25% i 2010.  Det har vært jobbet målrettet i Graminor med å utvikle gode havresorter som, i tillegg til å gi høy avling, er sterke mot fusarium og dette gir resultater. Vinger, Hurdal og Våler er alle sorter som gir bedre avling enn den velkjente svenske sorten Belinda og de er i tillegg tidligere. Tidligsorter er Ringsaker, Haga og Odal og av disse er Haga i en særklasse når det gjelder avlingsnivå, mens Odal er den som er desidert sterkest mot fusarium. Haga er 5 dager tidligere enn Belinda og har like høy avling, men Haga er svak mot fusarium. I økologiske forsøk gjør Haga det best, Vinger gjør det også godt.  Gunhild er en sort som er resistent mot havrecystnematode og er derfor tatt med i forsøkene. Gunhild vil bli brukt i kryssinger framover.

Resultater for havre 2015 - 2017, Midt Norge og Østlandet

Sort

Døgn gulm.

Rel. Avling

Østlandet

Rel. Avling

Midt-Norge

DON

Spire %

2008-2016

Seine Sorter

 

 

 

 

 

Belinda
105
681
618
12,9
71
Vinger
-2
101
101
9,0
69
Hurum
-2
102
97
8,7
72
Våler
-2
103
102
9,8
76
Årnes
-3
104
103
7,4
75
Delfin
1
106
102
10,5
62
Gunhild
1
100
100
12,6
60
           

Tidlige Sorter

         
Ringsaker
-6
98
96
9,1
67
Haga
-5
102
101
12,6
69
Odal
-5
97
92
7,9
75
Avetron
-10
89
90
9,8
76
GN12150
-4
102
99
6,9
70
GN12230
-6
101
101
8,3
74

 

Vårhvete

Det var store utfordringer med vårhveten i 2017 på grunn av mye nedbør i innhøstingsperioden. Avlingsnivået var høyt, men det vanskelige innhøstingsværet førte til lavt falltall (kvalitetsmål for brødkorn som viser stivelsens kvalitet). Selv om det lenge så veldig lyst ut endte vi derfor opp med den laveste matandelen av hvete på flere år. Bjarne har med tiden blitt mottakelig for mange plantesykdommer, og også i 2017 var den svært utsatt, noe som ga utslag på avlingsnivået. Seniorita er vårhvetens Odal (havresort); sterk mot fusarium men dessverre uten andre fordeler framfor de andre sortene. Mirakel er en sort med en utmerket bakekvalitet (klasse 1) utviklet av Graminor. Sorten har et høyt avlingspotensiale og ble dyrket i stort omfang i 2017. Den er generelt sterk mot sykdom og gjør det også godt i økologiske forsøk. Den har et langt strå og i 2017 har det vært utfordringer med lengde. Den er generelt sterk mot sykdom og gjør det også godt i økologiske forsøk. Dyrkingsteknikk for Mirakel kan leses i denne fagartiklen fra Norsk Landbruksrådgivning.

Rabagast er en sort med svært gode agronomiske egenskaper Den er tidlig, har kort strå, høyt avlingspotensiale og er sterk mot sykdom. Sorten har også en god glutenkvalitet (klasse 2.) Dessverre har Rabagast dårlig falltallstabilitet slik at falltallet rask blir for lavt dersom det blir regn under innhøstinga. Caress er en ny sort fra Lantmännen som virker å være lovende. Sorten er stråstiv og yterik. Caress har middels sterk glutenkvalitet og vil antakelig bli plassert i klasse 3 sammen med Zebra og Krabat ved prisgradering.

Resultater for vårhvete 2015 - 2017

 

 

Hele

Østlandet

 

 

 

Sør-Østlandet

 

Nord-Østlandet

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

Gj.snitt
Relativ 
Gul modning
 
Gj.snitt
 Relativ
Gj.snitt.
Relativ 

 

 

Avling
Avling
dager
 
Avling
Avling
Avling
Avling

 

Sort

kg/daa

 

 

 

kg/daa

 

kg/daa

 

1

Zebra
534
100
119
 
507
100
583
100

2

 Bjarne
434
81
112
 
391
77
505
87

3

      Krabat    
590
110
117
 
576
114
616
106

4

   Mirakel
588
110
118
 
567
112
626
107

5

    Rabagast
 572
107
115 
 
548 
108 
612 
105 

6

   Seniorita   
 557
104 
118 
 
535 
106 
595 
102 

7

Caress
613 
115 
117 
 
604 
119 
633 
109 

8

GN 11644
538 
101 
115 
 
535 
106 
547 
94 

9

SW 11230
 618
 116
117 
 
611 
121 
635 
109 
 10
 PS - 1
 567
 106
118 
 
546 
 108
601 
 103
  Antall felt 23 23 7   14 14 9 9

 

Høsthvete

Graminor har ingen egen foredling av høsthvete men tester ut sorter og foredlingslinjer fra utenlandske foredlere. Totalt 13 utenlandske sorter og linjer har vært i offisiell verdiprøving i 2017 (av disse er seks allerede godkjente markedssorter). Ellvis er den mest dyrkede høsthvetesorten i Norge og oftest den som gir høyest avling. Ellvis pleier å være veldig stråsterk, men i år ble det en del legde også i denne sorten. Ellvis har vært den høyst ytende av brødhvetesortene de siste årene, men har veldig varierende bakekvalitet. Det er økt fokus på bakekvaliteten til høsthvete, og høsthvetesorter med matkvalitet går inn i klasse 4. Jantarka er en fôrhvetesort som gir veldig høy avling. KWS Ozon er en sort som er ferdigprøvd og skal vurderes for godkjenning i 2018. Lovende sort med høy avling, sterk proteinkvalitet, god stråstyrke, god kornkvalitet.

Resultater for høsthvete 2015 - 2017

 

 

Hele

Østlandet

 

 

 

 

 

Sør-Østlandet

 

Nord-Østlandet

 

Gjennomsnitt

 

 

 

 
       
Fungicid
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gj.snitt
 
Uten
 
Med
 
Gj.snitt
 
Gj.snitt.
 
Gul-
%

 

 

Avling
Rel.
Avling
Rel.
Avling
Rel.
Avling
Rel.
Avling
Rel.
modning
Vann

 

Sort

kg/daa
avl.
kg/daa
avl.
kg/daa
avl.
kg/daa
avl.
kg/daa
avl.
dager
v/høst.

1

Olivin             
731
100
699
100
763
100
740
100
715
100
126
24,2

2

Magnifik           
748
102
705
101
791
104
750
101
751
105
126
23,3

3

Ellvis             
787
108
748
107
827
108
803
109
769
108
124
19,7

4

Kuban              
769
105
732
105
805
106
774
105
757
106
124
19,9

5

Skagen             
768
105
739
106
798
105
791
107
743
104
124
22,6

6

Jantarka           
845
116
803
115
887
116
854
115
838
117
124
20,3

7

KWS Ozon           
822
112
783
112
862
113
843
114
792
111
125
20,9

8

Hondia
809
111
774
111
843
110
825
111
788
110
124
20,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall felt

21

21

21

21

21

21

11

11

10

10

8

18

 

Havresorter med resistens mot fusarium

Graminor leder forskningsprosjektet med tittelen «Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre « (RESIFUS). Noen resultater fra prosjektet ble presentert på kornmøte. Fusarium er en sopp som fører til redusert avlingsmengde og dårligere kvalitet i korn. Fusarium i havre skaper mykotoksiner (soppgifter) i kornet til skade for mennesker og dyr, og reduserer spireevnen i såkornet. Det overordnede målet med RESIFUS prosjektet er på kortest mulig tid å utvikle havresorter med god resistens mot Fusarium og mykotoksiner. Deltakere i prosjektet er Graminor, NMBU og Lantmännen. RESIFUS prosjektet bygger på resultater fra tidligere arbeid med fusarium problematikk ved disse institusjonene. FUSARIUM prosjektet hadde oppstart i 2014 og vil bli avsluttet 30. mars 2018. Prosjektleder er Lars Reitan i Graminor.

Prosjektet har generert mye ny kunnskap som er nyttig i foredlingsarbeidet og som har betydd mye for sortsutviklinga av havre. Resultater er presentert nasjonalt og nordisk samt publisert i internasjonale tidsskrift.  Resultatene i prosjektet vil bli brukt framover i det videre arbeidet med å utvikle nye norske havresorter med resistens mot fusarium.

Kimen og Lantmännen

Kimen Såvarelaboratorie utfører et bredt spekter av analyser som gir informasjon til landbruket og såvarebransjen om kvalitet på såvarer. Eivind Meen ga en kort status på årets såkornkvalitet. Generelt så er spireevne i 2017 lavere enn i 2016, og betydelig lavere i vårhvete. Det er store forskjeller i spiretreghet i forhold til geografi.

Matilda Olsson har ansvaret for salg av såkorn til Norge for Lantmännen i Sverige. Hun ga en kort status på såkornsituasjonen i Sverige etter vekstsesongen 2017. Det har generelt vært mye nedbør også i Sverige i 2017. Kvaliteten på såkornet i vårhvete og bygge er generelt bra. I havre har de store problemer med spireevne. Tilgangen på såkorn er lav. De er utsolgt på såkorn av vårhvete og lite tilbud på bygg. Det er generelt også dårlig med bufferlager for såkorn i Sverige.

 


Del på Facebook