English version Norwegian version
Graminor logo

NLR Potetskolen - kvalitetsproduksjon av norsk matpotet

Publisert: 21.11.2016 11:26

Hvordan lages en ny potetsort og hvilke egenskaper er viktige når vi velger ut framtidas potet ? Dette og en introduksjon til Graminors foredlingsprogram i potet er tema på NLR Potetskolen 22. og 23. november 2016.

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arrangerer NLR Potetskolen hvor målet er å gi den nyeste kunnskapen innenfor alle leddene i potetproduksjonen. Graminor er vertskap for den sjuende og avsluttende samlingen for denne potetskolen.

Deltakerne vil få praktisk innføring i kryssing og utvelgelse av nye potetsorter under samlingen på Bjørke Forsøksgård. Det vil også bli gitt en generell innføring i potetforedlingsprogrammet og hvordan potetforedlerne og teknikere jobber for å utvikle og velge ut nye potetsorter.

Potetforbruk og produksjon er minkende i Norge, antall produsenter går ned, import av potet tar en større andel av forbruket og kravet til kvalitet øker. Målet med NLR Potetskolen er å bidra til at produsentene utvikler produksjonen og tilpasser seg markedet slik at konsumet av norskprodusert potet skal øke.Produsentene må lære å utnytte de mulighetene som finnes for å dekke de kvalitetskrav markedet etterspør, og samtidig kunne ta gode avlinger og holde kostnadssida nede for å drive en lønnsom produksjon. NLR Potetskolen skal bidra til bedre utnyttelse av produksjonspotensialet, og dermed gi verdiskaping og bedre produksjonsøkonomi hos produsentene. Les mer her om : NLR Potetskolen

Logo PotetskolenMålgruppa er først og fremst produsenter av matpotet og settepotet, rådgivere, ansatte i potetbransjen, forskning, lærere og andre interesserte. NLR Potetskolen skal gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innen potetproduksjon. Det er rundt 40 deltakere på NLR Potetskolen som kommer til Bjørke  forsøksgård den 22. november. De kommer fra forskjellige steder i Norge og jobber i ulike ledd i potetproduksjonen.

Landbruksrådgivningen og Graminor har et godt og tett faglig samarbeid hvor blant annet NLR har forsøksfelt for Graminor i ulike deler av Norge. Forsøksfeltene gir Graminor verdifull informasjon om avlingsnivået til ulike potetsorter i ulike geografisk områder, og  hvordan ulike potetsorter «oppfører seg» i ulike klimasoner og steder med ulik daglengde.

Kursleder for NLR Potetskolen er Borghild Glorvigen som er fagkoordinator potet i Norsk Landbruksrådgivning.


Del på Facebook