English version Norwegian version
Graminor logo

Ny bioteknologisk plattform for genotyping av planter

Publisert: 02.12.2015 16:11

For å effektivisere og presisere utviklingen av nye plantesorter etablerer Graminor et eget laboratorium for å utvikle genetiske markører som skal brukes i foredlingsarbeidet på planter. 

Les mer

Forbedring av flatskurvresistens i norske poteter

Publisert: 20.11.2015 13:04

En viktig målsetning for Graminor og det norske potetforedlingsprogrammet er å utvikle nye sorter som har bedre eller helst fullstendig resistens mot flatskurv i potet.

Les mer
1 2 3 4 5