English version Norwegian version
Graminor logo

Forbedring av flatskurvresistens i norske poteter

Publisert: 20.11.2015 13:04

En viktig målsetning for Graminor og det norske potetforedlingsprogrammet er å utvikle nye sorter som har bedre eller helst fullstendig resistens mot flatskurv i potet.

Les mer
1 2 3 4