English version Norwegian version
Graminor logo

Frukt

Frukt

Graminor driver foredlingsvirksomhet innen epler og plommer etter oppdrag fra staten. Utviklingen av nye norske fruktsorter gjøres hos Graminor sin avdeling på Njøs i Leikanger.I tillegg til egenutviklede sorter, representerer vi utenlandske sorter i det norske markedet.

Etterspørselen etter norskprodusert frukt er i betydelig vekst. En klar utfordring i foredlingsvirksomheten er å søke å utvikle sorter som vil falle i smak hos forbrukerne og er tilpasset forventede klimaendringer i kommende år.

Det samlede fruktarealet var på 26 000 dekar i 2014.  Epler er den dominerende frukten, dyrket på 17 300 dekar. Deretter følger plommer, moreller, pærer og kirsebær.


Del på Facebook