English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
Markeds- og Produktsjef i Graminor - ledig stilling
Markeds- og Produktsjef i Graminor - ledig stilling

  Vi søker en person som har et engasjement for og kunnskap om norsk landbruk. Stillingen har ansvar for avtaler og...

 


Les mer
Norsk mathvete: Fra 100 prosent import til 75 prosent selvforsyning
Norsk mathvete: Fra 100 prosent import til 75 prosent selvforsyning

  I løpet av 30 år har forskning bidratt til at Norge har gått fra 100 prosent import, til en stor...

 


Les mer
Saga – jordbærsort for norske og nordiske vekstforhold
Saga – jordbærsort for norske og nordiske vekstforhold

Graminor utvikler nye jordbærsorter for norske og nordiske vekstforhold. Hensikten med å utvikle nye jordbærsorter er å få fram bedre...

 


Les mer
Nordisk samarbeidsprosjekt i raigras
Nordisk samarbeidsprosjekt i raigras

Raigras (Lolium perenne L.) er en flerårig fôrvekst med god kvalitet og høyt avlingspotensiale. Graminor utvikler nye raigras sorter for...

 


Les mer